Контактирајте не

Имате прашање? Обиди се:

ЧППа >

Ваиште детали се сигурни кај нас. Ние ветуваме дека ќе ја заштитиме и почитуваме вашата приватност. Ве молиме видете во Политика на приватност за повеќе информации и како ги прецисираме вашите податоци. Вие можете да ги одновите вашите податоци за НФС – Дарителски регистар за матични клетки во било кое време на donor.support@sfsmdr.mk

Нашето седиште и главна адреса е:
Научна фондација СПИРОСКИ,
Рајко Жинзифов бр. 48,
1000 Скопје,
Република Северна Македонија

Вие можете да го контактирате нашиот тим на +389 71212233 или +389 23152766. Вие можете да телефонирате во седиштето од нашата Научна фондација СПИРОСКИ на бесплатниот телефон 0800 08888.

E-mail адреса за Open Access Macedonian Journal of Medical Sciences
oamjms@foundationspiroski.eu

E-mail адреса за South East European Journal of Immunology
seejim@foundationspiroski.eu

E-mail адреса за South East European Journal of Cardiology
seejca@foundationspiroski.eu

E-mail адреса за South East European Journal of Architecture and Design
seejad@foundationspiroski.eu

E-mail адреса за Macedonian Medical Electronic Journal
mmej@foundationspiroski.eu

E-mail адреса за South East European Journal of Human Genetics
seejhg@foundationspiroski.eu

E-mail адреса за НФС – Дарителски регистар за матични клетки инфо
info@sfsmdr.mk

E-mail адреса за НФС – Дарителски регистар за матични клетки дарители
donor.support@sfsmdr.mk

E-mail адреса за НФС – Дарителски регистар за матични клетки за барање за пребарување
search.support@sfsmdr.mk

За сите апели за пациенти или за дарителски акции, молиме ѕвонете на бесплатниот телефонскиски број 0800 08888 и вашиот повик ќе биде пренасочен кон соодветниот тим.