Научни установи од Република Македонија регистрирани во Scopus

 1. Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Скопје, Република Македонија (Affiliation ID: 60072629)
 2. Медицински факултет, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Скопје, Република Македонија (Affiliation ID: 60072630)
 3. Институт за хемија, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Скопје, Република Македонија (Affiliation ID: 60072636)
 4. Македонска академија на науките и уметностите, Скопје, Република Македонија (Affiliation ID: 60072633)
 5. Универзитет „Гоце Делчев“, Штип, Република Македонија (Affiliation ID: 60106780)
 6. Универзитет на Југоисточна Европа, Тетово, Република Македонија (Affiliation ID: 60104022)
 7. Факултет за фармација, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Скопје, Република Македонија (Affiliation ID: 60072638)
 8. Универзитет за информатички науки и технологии „Св. Апостол Павле“, Охрид, Република Македонија (Affiliation ID: 60105969)
 9. Клиника за детски болести, Скопје, Република Македонија (Affiliation ID: 60072628)
 10. Универзитет „Св. Климент Охридски“, Битола, Република Македонија (Affiliation ID: 60072632)
 11. Универзитетски клинички центар, Скопје, Република Македонија (Affiliation ID: 60072639)
 12. ОХИС, Скопје, Република Македонија (Affiliation ID: 60072637)
 13. Природонаучен музеј на Македонија, Скопје, Република Македонија (Affiliation ID: 60072631)
 14. Европски универзитет, Скопје, Република Македонија (Affiliation ID: 60109734)
 15. ЕВН Македонија, Скопје, Република Македонија (Affiliation ID:60072627)